Colorful Office

Privacy Beleid

Persoongegevens die verwerkt worden
Mark A Team  kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Mark A Team , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mark A Team  verstrekt.
Mark A Team  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Jouw voor- en achternaam
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw e-mailadres
- Jouw IP-adres en noodzakelijke facturatiegegevens


Waarom Mark A Team  jouw gegevens gebruikt
Mark A Team  verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals (re)marketingdoelstellingen, en/of in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Mark A Team  gegevens bewaart
Mark A Team  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Mark A Team  verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Mark A Team  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mark A Team  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Facebook-pixel
Mark A Team  maakt gebruik van Google Analytics en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van Mark A Team  zijn en omwille van (re)marketingdoelstellingen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.
Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Mark A Team  heeft hier geen invloed op en heeft geen toestemming gegeven om via Mark A Team  verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek hiervoor sturen naar Lennerd Moyson, Data Protection Officer van Mark A Team , via Lennerd-moysen@markateam. Mark A Team  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  

Beveiliging
Mark A Team  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt Mark A Team  deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat het er kennis van heeft genomen, aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Mark A Team  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met
Lennerd Moyson, Data Protection Officer van Mark A Team .


Mark A Team  is als volgt te bereiken:
Rijmenamseweg 140A, 2820 Bonheiden

TEL. 0492/03.06.48
E-mail: contact@Markateam.be